Η Εταιρια Δ. Βουτσελας & Υιοι EΕ

 

Η εταιρία μας με την επωνυμία Δ. Βούτσελας & Υιοί EΕ, με έδρα στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη επί της οδού Θέμιδος 19, είναι η παλαιότερη Ελληνική εταιρία που ασχολείται με τη συλλογή παλαιού χαρτιού, μετάλλου, πλαστικού και παντός ανακυκλώσιμου υλικού.

Έχει τη δυνατότητα να συλλέγει με δικά της ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα κάθε είδους ανακυκλώσιμα υλικά και να παρέχει υψηλής ποιότητας service πάντα σε συνεννόηση με τον προμηθευτή.

Στις εξελιγμένες τεχνολογικά εγκαταστάσεις της που στεγάζονται σε ιδιόκτητο γήπεδο 4 στρεμμάτων γίνεται ο διαχωρισμός του παλαιού χαρτιού από τις ξένες προς το χαρτί ύλες, η διαλογή τους σε ποιότητες και η δεματοποίησή τους. Επίσης μπορεί να εκδώσει πιστοποιητικά καταστροφής απορρήτων εγγράφων, μετοχών, χρημάτων κλπ.

Το δεματοποιημένο χαρτί προορίζεται κυρίως για Ελληνικές αλλά και ξένες χαρτοποιίες οι οποίες το πολτοποιούν για να χρησιμοποιηθεί ως πρώτη ύλη για την παραγωγή ανακυκλωμένου χαρτιού. Με αυτό τον τρόπο η εταιρία μας, εκτός από τις θέσεις εργασίας που προσφέρει, συμβάλλει αποτελεσματικά και στην προσπάθεια δημιουργίας ενός πράσινου πλανήτη μέσα από την ανακύκλωση που κύριοι σκοποί της είναι η μείωση των απορριμμάτων και η εξοικονόμηση δασικού πλούτου.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Δ.ΒΟΥΤΣΕΛΑΣ & ΥΙΟΙ Ε.Ε.

ΘΕΜΙΔΟΣ 19 Τ.Κ.18 233

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ - ATTIKH

ΤΗΛ.ΕΤΑΙΡΙΑΣ: 2104825411-4

ΤΗΛ.ΑΠΟΘΗΚΗΣ: 2104819005

ΦΑΧ: 2104823936